Johannes Koehoren

Willemstad is een gehucht in de gemeente Marum in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Groningen. Het ligt tussen Marum en Jonkersvaart, ten zuidoosten van het dorp Marum. Het gehucht, bestaande uit een aantal verspreide huizen, heeft zijn naam gekregen rond 1840. De naam zou verwijzen naar Willemstad in de provincie Noord-Brabant. Een aantal vrijwilligers uit de streek zou tijdens de Tiendaagse veldtocht* gelegerd zijn geweest in het Brabantse Willemstad en de naam na afloop van de strijd mee naar huis hebben genomen. Het landschap rond Marum maakt onderdeel uit van het coulisselandschap van het Zuidelijk-Westerkwartier. Dit type landschap wordt gekenmerkt door smalle langgerekte kavels die worden gescheiden door houtsingels. Regelmatig lopen er reeën over het terrein en door de weilanden. 

De Tiendaagse Veldtocht was een vergeefse poging van koning Willem I om het kort daarvoor afgescheiden België voor Nederland terug te veroveren.

 

Willemstad is a hamlet in the municipality of Marum in the southwest of the Dutch province of Groningen. It is located between Marum and Jonkersvaart, southeast of the village of Marum. The hamlet, consisting of a number of scattered houses, was named around 1840. The name would refer to Willemstad in the province of North Brabant. A number of volunteers from the area would have been to the Brabant Willemstad during the ten-day campaign* and have taken the name home after the end of the war. The landscape around Marum is part of the couliss landscape of the Southern Westerkwartier. This type of landscape is characterized by narrow elongated plots separated by wood springs. Regularly there are deer over the terrain and through the meadows.

* The ten-day campaign was a vain attempt by King Willem I to regain Belgium's short-standing Belgium for the Netherlands.

 

 

Het hele zandpad door de Willemstad is geasfalteerd en heeft een snelheidsbeperking van 30 km. Het blijft een eigen weg.

 

 

Dit is een huidige foto van mijn huis, die geplaatst is in het boekje van de Heemkundekring Vredewold-west, die van de historische vereniging van de voormalige gemeente Marum is.

 

 

Aanduiding Willemstad als gehucht.