Mijn dienstplicht bij de Koninklijke Luchtmacht op de LIMOS te Nijmegen en de militaire vliegbasis te Leeuwarden:

Lichting 89-4.

 

Augustus t/m september 1989:

Soldatenopleiding op de LIMOS te Nijmegen:

OB, 3e Instructie squadron, vlucht A, klas 3. (OB=object bewaking en LIMOS = luchtmacht instructie militaire opleidingen school. De LIMOS is in 1991 afgestoten door de Luchtmacht en er zijn nu woningen in de kazernes gemaakt).

 

Oktober 1989 t/m september 1990:

Te werkstelling als trekkerchauffeur op de militaire vliegbasis te Leeuwarden:

MT-squadron, afdeling: Trekkerpool. (MT=motor transport. MT-squadron heet tegenwoordig 921-squadron). De eerste 2 maanden heb ik voor die functie de nodige opleidingen gehad bij de rijschool.

De hoofdtaak van een trekkerchauffeur is het transport van vliegtuigen en/of gronduitrustingsapparatuur, om die op de juiste tijd en plaats beschikbaar te hebben, op de juiste onderhoudslocatie.

 

Velddienst op Heumensoord te Nijmegen:

 

 

Mijn militair paspoort:

 

 

De poort van het LIMOS-terrein waar verschillende kazernes staan:

(Prins Hendrik-, Krayenhoff- en de Snijderskazerne die onderdak boden aan 4 Instructie-squadrons).

 

Mijn wapen:

Pistoolmitrailleur Uzi Nederlands model, luchtmacht uitvoering met metalen skeletkolf, kaliber 9 x 19

Eigenschappen:

Kaliber: 9 × 19 mm, Vuursnelheid: 550-600 schoten/min, Mondingssnelheid: 380-400 m/s,

Effectief bereik: 100/200 meter, Massa: 3,6 kg zonder kolf, Lengte: 470/650 mm,

Maker: Israël Military Industries, Datering: 1960-1990.

 

Mijn PSU:

(PSU=persoonlijke standaard uitrusting). 

 

Mijn gasmasker met NBC-pak:

(NBC=nucleair, biologisch en chemisch).

 

De F-104 Starfighter die bij de poort van militaire vliegbasis Leeuwarden staat:

 

 

Op vliegbasis Leeuwarden trainen F-16-piloten van het 322 squadron met andere squadrons van Nederland en van andere NAVO-landen in luchtverdediging en in het aanvallen van gronddoelen. De trainingen vinden plaats boven de Noordzee en op de Viehors op Vlieland maar ook in het buitenland. De piloten krijgen een opleiding tot: 'Fighter Weapons Instructor' waarbij ze kennis moeten hebben van alle systemen en wapens aan boord van de F-16. Deze kennis moet worden overgebracht op andere piloten in hun eenheid van binnen- en buitenland. Sinds 1 januari 2017 word vanuit vliegbasis Leeuwarden, Volkel en België met F-16's het luchtruim boven de Benelux bewaakt. Het bestaat hoofdzakelijk in het onderscheppen van onbekende vliegtuigen, die zich in het luchtruim van de Benelux zich niet identificeren. Met onbekende vliegtuigen worden vliegtuigen bedoeld die van tevoren geen vliegplan hebben ingediend en niet in radiocontact willen komen bij de Luchtverkeersleiding en een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid van de Benelux. De F-16's die daarvoor gebruikt worden staan met volledige bewapening klaar in de QRA. (QRA=Quick Reaction Alert). Vliegbasis Leeuwarden is ook een uitvalbasis voor andere type straaljagers zoals: F-15's van de USA, F-18's van de Canadezen en Tarnado's van de Duitsers enz.

 

F-16 versleept door een vliegtuigtrekker:

(Deze trekker heeft de Luchtmacht voor 1991 in gebruik gehad en is van het merk: Douglas)

 

Het wapen van de Koninklijke Luchtmacht:

 

 

Het embleem van de Koninklijke Luchtmacht:

 

 

Wapen van de militaire vliegbasis Leeuwarden:

 

 

Mijn uniform-badge:

 

 

Mijn rangonderscheidigsteken:

 

 

Mijn uniform-badge van de Trekkerpool:

 

 

Fotoalbum van de militaire vliegbasis te Leeuwarden:

 

 

Waardering van de Koninklijke Luchtmacht:

 

Op 2 november 2018 heb ik officieel mijn rangonderscheidingstekens in ontvangst mogen nemen van Adjudant P. Massop en Sergeant der 1e klasse M. Romijnders namens de Koninklijke Luchtmacht. De tekens waren mooi ingelijst samen met een persoonlijke erepenning van de Adjudant zelf. Ik kreeg er ook en wapenschild bij van de vliegbasis Leeuwarden. Jullie kunnen voorstellen dat dit een grote eer is voor mij, dat je waardering krijgt voor de 100% inzet die ik heb getoond, op mijn onderdeel, waar ik na de LIMOS te werk ben gesteld op de militaire vliegbasis Leeuwarden.

 

Hieronder staat wat de Adjudant geschreven heeft op zijn weblog over deze gebeurtenis:

Ik heb de week afgesloten met een heel bijzonder en mooi bezoek. Het verhaal begint een kleine 30 jaar geleden, ik schrijf 1990 op de Vlb. Leeuwarden. De toen 23 jarige soldaat Johannes Koehoren, verlaat na een jaar gewerkt te hebben als dienstplichtig soldaat (F-16 trekker chauffeur), de Vlb. Leeuwarden. Op zijn laatste wedde-strook was heel duidelijk terug te vinden, dat hij in zijn laatste werkmaand, bevorderd was tot de stand van soldaat der eerste klasse. Door een onbekende omstandigheid is dit nooit met Johannes gedeeld, laat staan dat hij zijn welverdiende strepen heeft gehad. Nu, na vele jaren, voor Johannes aanleiding om hierover een mailtje te wagen met de vraag waar hij die strepen kon kopen. Zijn mail is echter enkele weken onderweg geweest. Van Ministerie naar Ministerie, van de CLAS naar de CZSK en uiteindelijk naar de CLSK. Ook in de Luchtmachttoren, gaat het mailtje langs de verschillende afdelingen, alvorens deze bij mijn Onderofficier Toegevoegd (OOT LA) de Sgt1 Martijn Romijnders, in zijn mailbox beland. Na het lezen van zijn verzoek, was het voor mij duidelijk, deze man moeten we helpen. Martijn is gelijk creatief aan de slag gegaan met als resultaat een mooie collage met daarin soldaat1 rotten (schouderpassanten), een Luchtmacht embleem en mijn persoonlijke coin. Vandaag afgereisd naar Zuidlaren en Johannes persoonlijk ontmoet. Na een kopje koffie heb ik hem alsnog zijn strepen mogen overhandigen. Wel iets anders qua uiterlijk dan 30 jaar geleden, maar niet minder waard en bijzonder gewaardeerd. Van de Stafadjudant Vlb. Leeuwarden, Aoo Wally Francis ook nog een schildje meegekregen met het verzoek deze te overhandigen, met een hartelijke groet van het bruisende onderdeel.

 

Een actie van de luchtmacht:

 

Op 7 juni 2016 om 12:36 zijn twee van die grote knallen gehoord: Het kwam door deze twee F-16's die door de geluidsbarrière vlogen. Deze kwamen van de QRA van de millitaire vliegbasis Volkel. (QRA staat voor: quick reaction alert). Dat zijn F-16's die in een shelter staan met volledige bewapening. De harde knallen die werden gevoeld in de hele provincie Groningen, delen van Drenthe en in de kop van Overrijsel. Ze gingen boven Nijmegen al door de geluidsbarrière. Het doel was om een Boeing 737 te naderen op de grens tussen Duitsland en Nederland. De Boeing stond namelijk niet in contact met de luchtverkeersleiding. Twee straaljagers sturen, behoort dan tot het standaardprotocol van de Luchtmacht. Door de geluidsbarrière heen gaan gebeurt als de F-16's harder dan 1233 kilometer per uur vliegen. Op dat kantelpunt gaat de straaljager net zo snel als het geluid. De geluidsgolven stapelen zich op als een soort muur voor de straaljager uit en dan haalt de F-16 het geluid in. De muur van geluidsgolven wordt ingehaald en doorboord en dat veroorzaakt dan de enorme knal en de enorme voelbare golven.

 

On June 7, 2016 at 12:36 two of those big bangs were heard: It came through these two F-16s who flew through the noise barrier. These came from the QRA of the Volkel military air base. (QRA stands for: quick reaction alert). Those are F-16s who are in a shelter with full armaments. The hard bangs that were felt throughout the province of Groningen, parts of Drenthe and in the head of Overrijsel. They were already over Nijmegen due to the noise barrier. The goal was to approach a Boeing 737 on the border between Germany and the Netherlands. The Boeing was not in contact with the air traffic control. Sending two jet fighters belongs to the Air Force standard protocol. The noise barrier will happen if the F-16s fly harder than 1233 kilometers per hour. At that tilting point, the jet fighter goes as fast as the sound. The sound waves pop up like a kind of wall for the jet fighter, and then the F-16 gets the sound. The wall of sound waves is picked up and pierced, which causes the huge bang and the enormous palpable waves.

 

F-35 Joint Strike Fighter versleept door een vliegtuigtrekker:

(Deze trekker heeft de Luchtmacht vanaf 1991 in gebruik en is van het merk: Mercedes MB Trac)

Foto: Van Eijk Richard.

 

Rapid runway repair:

Foto: Hans Schriever.